ibsconsultants.nlsitemap

Voor afspraak of advies bel: +31 (78) 6250920 of mail: info@ibsconsultants.nl

Jeroen van Bodegom

Functie: Adviseur
Opleiding: Bouwtechniek

Toen ik begon bij IBS in 2007 werd me snel duidelijk dat alle adviseurs breed werden ingezet in diverse projectteams. Je gebruikt zowel je algemene kennis van gevels als de specialisatie. Van meet af aan vond ik de mentaliteit bijzonder om een advies te leveren dat verder gaat dan de klantvraag.

Zelf maakte ik een uitstap naar een bedrijf waar ik vooral de oorzaak van complexe bouwkundige klachten zoals schades en lekkages opspoorde. Ik werd daar vaak ingezet bij complexe gevelconstructies. De affiniteit met gevels en de spraakmakende projecten waar ik voorheen aan werkte, leidde tot mijn terugkeer bij IBS in 2017. Met mijn opgedane ervaring in schades en lekkages mag ik vaak een bijdrage leveren aan de wind- en waterdichtheid van nog te realiseren gevels.

Ik verwacht dat de gevel van de toekomst energiezuiniger wordt en meer prefab aangeleverd wordt. Met prefab is het mogelijk nog beter aan de gevraagde kwaliteitseisen te voldoen. Door de innovatie in materialen zal de gevel zelfs actief energie gaan produceren. De rol van IBS zie ik onverminderd groot, juist door die ontwikkelingen moet er veel getoetst worden.

Mail: j.vanbodegom@ibsconsultants.nl
Telefoon: 078 – 62 50 920
Mobiel: 06 – 55 16 44 27