ibsconsultants.nlsitemap

Voor afspraak of advies bel: +31 (78) 6250920 of mail: info@ibsconsultants.nl

Ontwerpfase

headerimage-ontwerpfase

Van idee naar tekening.

In de ontwerpfase wordt de basis gelegd voor de uiteindelijke kwaliteit van een gebouw. In deze fase bewaakt IBS de technische, esthetische en financiële uitgangspunten en corrigeert IBS eventuele ontwerpfouten, waardoor hoge herstelkosten in latere fases van een bouwproces voorkomen worden. IBS kan in deze fase een plantoets uitvoeren. Bij een plantoets wordt de onderlinge samenhang beoordeeld tussen de detaillering van de architect, het bestek, de schriftelijke rapportages en de bouwregelgeving. Ook is een beknopte plantoets mogelijk. Dit noemen wij een QuickScan.

ontwerpfase-1Daarnaast kunnen wij in deze fase gevelconcepten en/of bouwknooppunten ontwikkelen en optekenen. Het gevelconcept kan door ons worden vastgelegd in een tekeningenset met een bijbehorende technische vraagspecificatie. Op basis hiervan kunnen gevelleveranciers in de aanbestedingsfase een aanbieding maken.

Het Building Information Model, ofwel BIM, is sterk in opkomst. Met BIM wordt eerst een digitaal prototype van het bouwproject gemaakt. Dus eerst virtueel bouwen en 3D-modelleren, voordat wordt gestart met de daadwerkelijke bouw. Vaak worden echter gevelconstructies in dergelijke gebouwmodellen geschematiseerd, omdat kennis ontbreekt of het bestand hierdoor te zwaar wordt. IBS kan specifieke geveldetails van het BIM-model uitwerken in 2D. Wij gebruiken hiervoor geavanceerde software.

 

Projecten ontwerpfase

Neem contact op met een van onze experts