ibsconsultants.nlsitemap

Voor afspraak of advies bel: +31 (78) 6250920 of mail: info@ibsconsultants.nl

Initiatieffase

headerimage-initiatieffase

De basis voor iets moois.

Deze fase is het eerste initiatief om tot een nieuwe ontwikkeling van een bouwproject te komen. Door IBS in deze eerste fase van het bouwproces in te schakelen, wordt de kwaliteit bewaakt en op de bouwkosten bespaard. In deze opstartfase stelt IBS, in overleg met haar opdrachtgever, een Programma van Eisen op. In dit programma worden niet alleen de technische maar ook de financiële randvoorwaarden vastgelegd . Door een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, kunnen wij beoordelen of aan de eisen kan worden voldaan.

Projecten initiatieffase

Neem contact op met een van onze experts