ibsconsultants.nlsitemap

Voor afspraak of advies bel: +31 (78) 6250920 of mail: info@ibsconsultants.nl

Geveltechniek

geveltechniek

Geveltechniek betekent meer dan een mooie gevel

Het geselecteerde type gevelsysteem, zoals kozijnen, elementgevel, vliesgevel, of dubbelschalige (glas)gevel bepaalt voor een groot deel de uiteindelijke technische prestaties van de gevel en de kosten. Onze experts zijn bekend met alle ins en outs van de geveltechniek. Dit is hun vak, hier ligt hun passie.

In de bouw worden vaak projectspecifieke gevels bedacht en gerealiseerd. Veelal betreft dit een toevoeging of aanpassing op een reeds bestaand standaardsysteem. Soms ontstaat de wens bij de opdrachtgever om een nieuw kozijn- of gevelsysteem te ontwikkelen. IBS kan dit totale proces begeleiden. Te onderscheiden fases hierin zijn: initiatie, ontwerp, ontwikkeling, onderzoek, engineering, prototype en testen.

Samenvattend hebben wij o.a. kennis van:

  • Algemene geveltechniek (materiaalkeuze, bevestigingstechniek, afdichtingstechniek, montageaspecten, voegdetaillering, oppervlaktebehandelingen);
  • Luchtdoorlatendheid en waterdichtheid (luchtdicht bouwen, zowel onderzoek als detaillering);
  • Ontwikkeling en detaillering van gevel- en dakconcepten (metaal, kunststof, glas, composiet, metselwerk, beton en hout);
  • Opstellen en uitwerken van technische vraagspecificaties;
  • Kostenraming gevel- en dakconstructies;
  • Duurzaamheid (onderhoud, reiniging, corrosiegedrag);
  • Uitvoeren van geveltechnisch onderzoek (waterlekkages, geluidhinder, tochtklachten, kwaliteitscontroles oppervlaktebehandelingen, schadeonderzoek);
  • Cursussen en voorlichting.

Neem contact op met een van onze experts