ibsconsultants.nlsitemap

Voor afspraak of advies bel: +31 (78) 6250920 of mail: info@ibsconsultants.nl

Gebruiksfase

gebruiksfase

Kwaliteit gewaarborgd.

Dit is de fase na de ingebruikname van het gebouw. Wanneer in deze fase van een bouwproject problemen of gebreken ontstaan, wordt IBS ingeschakeld om de oorzaak vast te stellen. Vervolgens schrijft IBS een herstelplan op basis van ‘best practical means’. Om de staat en duurzaamheid van een gevel te bepalen, worden door ons regelmatig onderhoudsinspecties uitgevoerd. Daarnaast voeren wij periodiek metingen uit om de gevelkwaliteit vast te stellen.

Voor de verwerving van onroerend goed kan onze dienstverlening verhelderend werken. Wij worden regelmatig ingeschakeld door o.a. overheidsinstanties, beleggers en gebouweigenaren voor een beter inzicht in de technische staat van de gevel. Dit kan een belangrijke factor zijn bij de beslissing om een vastgoedobject te kopen, te huren of te verkopen. Bovendien kunnen onze adviezen worden meegewogen bij het bepalen van de uiteindelijke aankoop- of huurprijs.

Projecten gebruiksfase

Neem contact op met een van onze experts