ibsconsultants.nlsitemap

Voor afspraak of advies bel: +31 (78) 6250920 of mail: info@ibsconsultants.nl

Bouwfysica

headerimage-bouwfysica
Ons advies richt zich op dit gebied op de akoestische en thermische isolatie, de luchtdoorlatendheid en het vochtgedrag van gevels en daken.

Akoestiek

De gevel vormt de scheiding tussen binnen en buiten. In een steeds dichter bevolkt Europa stelt dit eisen aan de geluidwering van de gevel. IBS vertaalt prestatie-eisen in technische gevelconcepten en praktische oplossingen. Onze adviseurs kijken in de ontwerp- en bouwfase met u mee om te waarborgen dat een comfortabel geluidsniveau in het gebouw wordt bereikt. Juiste keuzes en het voorkomen van uitvoeringsgebreken reduceren faalkosten.

Thermische isolatie

De eisen met betrekking tot thermische isolatie zijn de afgelopen jaren behoorlijk aangescherpt, mede dankzij duurzaamheidslabels, zoals BREEAM en LEED. Een aantal van onze adviseurs hebben zich hierin gespecialiseerd. IBS heeft hierdoor ruime kennis van de gevolgen van deze labels voor de gevel. De invloed van koudebruggen, aansluitdetails en luchtdichtingen op het eindresultaat is hiermee alleen maar toegenomen. IBS beschikt over rekensoftware die volgens de normen de thermische isolatiewaarden kan bepalen, bij voorkeur reeds in de ontwerpfase. Geavanceerde analysemethoden, zoals thermografie (infrarood) en luchtdichtheidsmetingen, ondersteunen ons advieswerk in de bouw- en gebruiksfase. Hiermee worden eventuele uitvoeringsgebreken vroegtijdig onderkend.

Luchtdoorlatendheid en luchtdicht bouwen

Sinds IBS werd opgericht, is het beperken van de luchtdoorlatendheid van gevelconstructies een van de speerpunten in haar geveladvisering, met name om onbewuste in- en exfiltratie van lucht te minimaliseren. Uit de vele geveltesten die IBS doet, blijkt echter ook hoe belangrijk de luchtdichtheid van de gevel is om waterdichte gevelconstructies te realiseren. Daarmee is luchtdicht bouwen eigenlijk altijd al een belangrijk thema in het advieswerk van IBS geweest en dit zal het zeker ook blijven. Dit geldt in de ontwerp- en bouwvoorbereidingfases bij de ontwikkeling en/of beoordeling van geveldetails alsook in de bouwfase tijdens een montage-inspectie of een geveltest.

Bij luchtdicht bouwen ligt de focus immers op het voorkomen van onbedoelde luchtstromen. Luchtdicht bouwen bevordert de thermische en akoestische isolatie, voorkomt condensatieproblemen en verhoogt het thermisch comfort.

Vochtgedrag gevels en daken

Gevels en daken dienen waterdicht te zijn. Waterdichtheid is een van de belangrijkste aandachtspunten van IBS bij de technische ontwikkeling en beoordeling van een gevel- en dakconstructie. Dit geldt in de ontwerp- en bouwvoorbereidingfases, bij de ontwikkeling en/of beoordeling van geveldetails alsook in de bouwfase tijdens een montage-inspectie of een geveltest. Waterdichtheideisen worden uiteraard in het Bouwbesluit vastgelegd onder de noemer ‘vochtwering van buiten’.

Om gezondheidsredenen en ter voorkoming van schade aan gevelonderdelen, zoals hout en isolatiemateriaal, is het ook van belang om de ‘vochtwering van binnen’ voldoende aandacht te geven in de gevelbouw. In samenhang met luchtdicht bouwen moet de dampdichting aan de warme zijde van de gevel voorkomen dat warme vochtige lucht kan condenseren in koude delen van de gevel.

Door middel van simulatieberekeningen van de temperatuurverdeling en het damptransport in de gevelconstructie kan IBS reeds in de ontwerpfase geveldetails toetsen en optimaliseren. In de fase van oplevering en in de gebruiksfase brengen bouwfysisch onderzoek, ondersteund met bijvoorbeeld thermografie, en materiaalonderzoek (zoals vochtmetingen) gebreken aan het licht, zodat corrigerende maatregelen erger kunnen voorkomen.

Samenvattend hebben wij, op het gebied van bouwfysica, kennis van:

  • Thermische isolatie (berekening Rc- en U-waarde, koudebruggen);
  • Vochtgedrag (damptransport in constructies, condensatie);
  • Akoestiek (geluidwering gevels, geluidsisolatie);
  • Praktische vertaling van bouwfysische eisen in gevelproducten en -systemen;
  • Onderzoek (thermografie, luchtdichtheid, metingen binnenklimaat).

Neem contact op met een van onze experts