ibsconsultants.nlsitemap

Voor afspraak of advies bel: +31 (78) 6250920 of mail: info@ibsconsultants.nl

Bouwfase

Van tekening naar tastbaarheid

IBS ontzorgt en ontlast u in de bouwfase. Vooraf controleren is beter dan achteraf vaststellen. In het belang van zowel uitvoerenden als toezichthouders begeleiden wij de bouw. Bij de bouwvoorbereiding beoordelen wij detailtekeningen en materiaalspecificaties van de gevelleveranciers.

Door de uitvoering vanaf het begin te begeleiden, voorkomen wij dat geleverde bouwproducten/gevelonderdelen in een latere fase alsnog worden afgekeurd. Wij zorgen ervoor dat de productie, levering en montage van de gevelonderdelen plaatsvinden conform het bestek, het bouwbesluit en de overeengekomen prestatie-eisen en richtlijnen. Wij voeren steekproefsgewijs productiecontroles uit in de fabriek. Door een inspectie aan het begin van de (af)bouwfase/montage uit te voeren, checken wij of er aan de uitgangspunten en vooraf gestelde eisen is voldaan.

Projecten bouwfase

Neem contact op met een van onze experts